Hayabussaa

20 tekstów – auto­rem jest Hayabus­saa.

Bo widzisz Kocha­ny, niektóre uczu­cia po pros­tu się wy­palają a my nie ma­my na to wpływu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lipca 2010, 21:53

Pat­rzę tam, gdzie i Ty patrzysz,
Słucham mu­zyki której i Ty słuchasz,
Oglądam fil­my, które lubisz,
Chodzę w miej­sca, w których często bywasz,
Ale i tak do diabła nie pot­ra­fię Cię zrozumieć... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 czerwca 2010, 11:50

Przyz­wyczaiłam się już, że gram tu tyl­ko pod­rzędną rolę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 maja 2010, 13:25

Co z te­go, sko­ro wszys­tkie Two­je wiel­kie słowa ni­jak mają się do rzeczy­wis­tości ?? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 maja 2010, 18:03

I tak już nic się nie wy­darzy. Czas zro­bić krok do przodu. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 maja 2010, 17:47

No, więc te­raz jeszcze tyl­ko po­zos­ta­je wmówić ser­cu, że wca­le mu na Nim nie za­leży i można da­lej żyć... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 kwietnia 2010, 22:10

Cza­sem czuję się jak bagażowa...
Noszę myśli i uczu­cia innych.
Kiedy tyl­ko chcą od­bierają mi os­tatnie gra­my szczęścia i dokładają ko­lej­ne ki­log­ra­my smutku... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 kwietnia 2010, 16:01

"Zaw­sze" i "nig­dy" - dwa przeklęte słowa ... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 10 lutego 2010, 19:44

Czuję się w tej chwi­li zbyt sa­mot­na, by myśleć o miłości ...

..gdzieś usłysza­ne :) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 stycznia 2010, 19:55

- Jes­teś szczęśli­wa! - krzyknęło złudzenie..
- Nie okłamuj jej... - szepnęło życie ... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 października 2009, 21:35
Hayabussaa

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hayabussaa

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność